Bidrag

hkd14

Du kan yde bidrag til Herning Kirkes Drengekor på flere måder.

• Du kan indbetale et kontant bidrag til Fonden for Herning Kirkes Drengekor
• Du kan testamentere penge til Fonden for Herning Kirkes Drengekor
• Du kan tegne et gavebrev.

Kontante bidrag
Herning Kirkes Drengekors Fond har indberetningspligt over for Skat, så hvis vi har dit cpr-nummer, indberetter vi automatisk dine donationer.
Kontant bidrag indbetales på konto i Nordea på kontonr. 2045, 3493-838-716
Cpr-nummer oplyses ved indbetaling.

Regler for bidrag
Der kan opnås fuldt fradrag for gaver fra minimum 200 kr. op til 15.000 kr. Disse fradragsregler gælder også for firmadonationer (her skal firmaets cvr. nr. oplyses i forbindelse med indbetaling).

Bidrag via testamente
Ønsker du at betænke Herning Kirkes Drengekor i dit testamente,
vil din gave være fritaget for den såkaldte boafgift, som ellers tilfalder staten.

Bidrag via gavebrev
Med et gavebrev underskriver du en erklæring om, at du i 10 år giver et årligt beløb til Herning Kirkes Drengekor.
Gaven vil være fradragsberettiget årligt med op til 15.000 kr.

Gavebrev kan rekvireres ved henvendelse til fondens formand, Henny Rønnow, på tlf. 97 12 32 28 eller via mail til kontakt@fonden-hkd.dk